Fotokonkurranse på Foldnes skule

Klasse 7a på Foldnes skule har gjennomført konkurranse i samband med fjernundervisninga. Det er lærar Hege Mongstad som har organisert undervisninga. Resultatet er at mange gode bilete har kome inn. Miranda Johnsen og Isac Hveding vann konkurransen. Her kan du … Les meir…

Trygg oppstart

Det er etablert eit konsultasjonsteam, «Trygg oppstart», i Øygarden kommune. Dette teamet vil vere drøftingspartnar for barnehage, skule og/eller foreldre når det gjeld vanskar med å komme i gang med barne- og skulekvardagen. Som vedlegg finn de informasjon om dette. … Les meir…

Kjære foreldre/foresatte

Vi på Foldnes skule vil takke alle foreldre/føresette for det gode samarbeidet, og den gode innsatsen de har lagt inn, i dette som for oss alle har vore ein annsleis skulekvardag. Vi ser den jobben de gjer for å følgje … Les meir…

Informasjon om ferie SFO

Sommaren 2020 vil det være tilbud om ferie-SFO på Foldnes skule desse dagane og vekene: Fredag 19 juni. Veke 26, 27 og 32. Måndag 10. august og tirsdag 11. august. Nye førsteklassingar kan søke om plass på ferie-SFO i veke … Les meir…