Besøksdagar på Brattholmen skule

5. og 6. trinn er invitert til besøk på Brattholmen skule. Dette som ledd i førebuinga til at dei skal ha klasserom der til hausten, i samband med renoveringa av Raudt bygg ved Foldnes skule. Parallellklassane på Brattholmen har førebudd eit opplegg som inneber aktivitetar og omvising eit par skuletimar.

Nærmare informasjon om dag og tid for den einskilde klasse kjem på It`s Learning over helga.

Comments are closed.