Informasjon om ferie SFO

Sommaren 2020 vil det være tilbud om ferie-SFO på Foldnes skule desse dagane og vekene: Fredag 19 juni. Veke 26, 27 og 32. Måndag 10. august og tirsdag 11. august. Nye førsteklassingar kan søke om plass på ferie-SFO i veke … Les meir…

Godt nyttår

Felles epostadresse til administrasjone er satt ut av drift og vi venter på ny mailadresse. Epost kan sendast til skulesekretærene: Wenche.Gjerstad@oygarden.kommune.no eller silje.rosenvinge-evensen@oygarden.kommune.no Vi legg ut ny melding når epost til skulen er ordna. … Les meir…

Barnas mediebruk

Kjære foreldre/foresatte! Hvordan opplever du barnas mediebruk? Hva er mulighetene og utfordringene, og hvilke behov har du for informasjon og råd? En gruppe forskere ved NLA Høgskolen gjennomfører nå en anonym undersøkelse om dette – på oppdrag fra den ideelle … Les meir…

Kontakte skulen denne veka?

Pga. rehabiliteringsarbeidet er det ikkje mogleg å kontakte administrasjonen pr. tlf denne veka. Kontakt oss derfor på epost: foldnesskuleadministrasjon@fjell.kommune.no Frå veke 33 skal telefonen være bemanna igjen. Mvh administrasjonen   … Les meir…

SFO ut på tur – aldri sur

Tirsdag 19.03.19 var Lilla gruppe fra SFO på tur med den nyinnkjøpte lavoen vår. SFO har kjøpt inn litt forskjellig turutstyr og ønsker å bruke mer tid på aktiviteter innenfor friluftsliv. Været kan ofte være en hindring her på Vestlandet … Les meir…

Skuleskyss 2019-2020

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2019-2020. Les info om rett til skuleskyss for du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje … Les meir…

Lusekampanje – veke 10

Veke 10 har Folkehelseinstituttet lusekampanje og oppfordrer alle skuler til å følgje opp. Vi oppforderer dere heime til å sjekke barna deres og lese artikkelen frå Folkehelseinstituttet her: http://foreldrepulsen.no/gsarkiv/tid-for-lusesjekk/   … Les meir…

Skuleskyss – 2018/2019

Elevane som startar i 6-7. klasse til hausten, har fått utlevert søknadskjema om skuleskyss for neste skuleår. Dette vert sendt heim som ranselpost denne veka. Fyll ut og returner til skulen snarast. Nærare informasjon om skyss til og frå Brattholmen skule kjem … Les meir…