Nasjonale prøver

I perioden 12. oktober til 23. oktober skal det gjennomføres nasjonale prøver på 5. tinn. Her finn de informasjonsbrev til føresette frå Utdanningsdirektoratet: Informasjon om nasjonale prøver. … Les meir…

Minner om foreldremøte!

Foreldremøte med fellesinformasjon ved leiinga i gymsalen, med påfølgjande foreldremøte med kontaktlærar i klasseromma: 1. tom 4. klasse tysdag 01.09.15 kl. 18.00 5. tom 7. klasse onsdag 02.09.15 kl. 18.00 Det er forventa at alle elevane er representert med ein … Les meir…

Mobbekampanje veke 36

I veke 36 startar kampanja mot mobbing i regi av Manifestet mot mobbing. Vi markerer dette i våre klassar. Kampanje skal gje alle vaksne i dei ulike miljøa som barn ferdast, konkrete tips til korleis ein kan gjere ein forskjell for å … Les meir…

Lusekampanje

Reiseverksemd og nye omgangsvener i sommerferien aukar risikoen for lusesmitte. Difor oppfordrar Folkehelseinstituttet til kampanje i veke 35. For å sikre ein lusefri haust, kan det vere nyttig å sjå innom Folkehelseinstituttet sine sider.  … Les meir…

Leksehjelp.

For 3. og 4.trinn. Startar i veke 36, altså 31. august. Elevar som ønskjer å vere med på leksehjelpordning, må gjere dette med skriftleg melding til skulen. Bruk påmeldingsslipp på skjema (sjå lenke). For meir info og påmeldingsslipp Leksehjelp_2015-16 … Les meir…

Foreldremøte og klassekontaktkurs.

Foreldremøte med fellesinformasjon ved leiinga i gymsalen, med påfølgjande foreldremøte med kontaktlærar i klasseromma: 1. tom 4. klasse tysdag 01.09.15 kl. 18.00 5. tom 7. klasse onsdag 02.09.15 kl. 18.00 Det er forventa at alle elevane er representert med ein … Les meir…

Er du spent på skulestart?

Foreldra er ofte like spente som barna før den første skuledagen. Som forelder er du viktigare enn du ofte trur i barna sin skolekvardag. At foreldre engasjerer seg i det som skjer på skulen betyr ein forskjell for barnet sin trivsel og læring. Sjå … Les meir…