Leselystaksjonen

I perioden 21.september til 2.oktober er det leselystaksjon ved Foldnes skule. Perioden vil vere prega av lesing i alle klassar. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleden ved å lese, og dermed bli motivert til å lese meir! Vi … Les meir…

FAU møte

Tid: Torsdag 10. september kl.19.00. Stad: Foldnes skule, personalrommet Saker: 01         Godkjenning av innkalling og sakliste 02         Skriv og meldingar  03         Oppdatering av kontaktliste FAU og klassekontaktar 04     … Les meir…

Nasjonale prøver

I perioden 12. oktober til 23. oktober skal det gjennomføres nasjonale prøver på 5. tinn. Her finn de informasjonsbrev til føresette frå Utdanningsdirektoratet: Informasjon om nasjonale prøver. … Les meir…

Minner om foreldremøte!

Foreldremøte med fellesinformasjon ved leiinga i gymsalen, med påfølgjande foreldremøte med kontaktlærar i klasseromma: 1. tom 4. klasse tysdag 01.09.15 kl. 18.00 5. tom 7. klasse onsdag 02.09.15 kl. 18.00 Det er forventa at alle elevane er representert med ein … Les meir…

Mobbekampanje veke 36

I veke 36 startar kampanja mot mobbing i regi av Manifestet mot mobbing. Vi markerer dette i våre klassar. Kampanje skal gje alle vaksne i dei ulike miljøa som barn ferdast, konkrete tips til korleis ein kan gjere ein forskjell for å … Les meir…

Lusekampanje

Reiseverksemd og nye omgangsvener i sommerferien aukar risikoen for lusesmitte. Difor oppfordrar Folkehelseinstituttet til kampanje i veke 35. For å sikre ein lusefri haust, kan det vere nyttig å sjå innom Folkehelseinstituttet sine sider.  … Les meir…