Besøksdagar på Brattholmen skule

5. og 6. trinn er invitert til besøk på Brattholmen skule. Dette som ledd i førebuinga til at dei skal ha klasserom der til hausten, i samband med renoveringa av Raudt bygg ved Foldnes skule. Parallellklassane på Brattholmen har førebudd eit … Les meir…

Digitale klassar haust 2018

Vi fortset digitalisering av klassar. Til hausten vert 1., 4. og 5. trinn digitalisert. 1. trinn skal nytte IPads i begynnaropplæringa, på 4. trinn Surface/Cromebooks, samt Cromebooks på 5. trinn. Digitaliseringa vert gjort gradvis saman med elevane. Føresette vil få informasjon og innføring i metodikk … Les meir…

Premie til vinnarane av 12 rette

Rolf og Benjamin frå Radio Sotra var innom skulen saman med ordføraren og overrakte førstepremien til vinnarane av 12 rette. Sjette klassane har bestemt at premien på kr. 10 000,- skal gå til sjukehusklovnane på barnekreftavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Dei … Les meir…

Sykkelreperasjon

Bace Camp RePro stilte med sykkelreperatørar på Godhetsfestivalen tysdag, og mange elevar fekk reparert syklane sine. Eit kjempeflott tiltak som vi setter svært stor pris på. Takk til RePro! … Les meir…

Uteaktivitet

To tysdagar i mai har vore brukt til aktivitetsdagar, først for småtrinnet, deretter for mellomtrinnet. Heile skuleområdet var i bruk til ulike aktivitetar. Elevar og vaksne hadde fine opplevingar i lag i solskinnet. Med strålande sol og varme klasserom er det … Les meir…

Foreldreundersøkelsen

Tusen takk til alle foreldre som har svart på Foreldreundersøkelsen. Svarprosenten er på 72%. Vi feira resultatet med isfest i alle klassar. Det er framleis mogeleg å svare på undersøkinga då den er open fram til 21. juni. Helsing FAU … Les meir…

Tilbod om sykkelreperasjon tysdag 29. mai

«I samband med Godhetsfestivalen i Fjell (sjå Godhet Fjell på Facebook) ynskjer vi å tilby same gratis service/enkle reparasjoner av sykler til skuleborn ved Foldnes skule som vi gjorde i 2017. Det er Basecamp sitt sykkelprosjekt (www.basecamp-sotra.no) som vil stå … Les meir…