Innskriving av nye førsteklassingar

Invitasjon til førskulebarn i krinsen vår er sendt ut per post denne veka. I brevet vert det bedt om å nytte digital innskriving for skuleåret 2018-2019: http://www.fjell.kommune.no/innskriving Informasjon og søknad om SFO finn du her. Skal du søke skuleskyss finn … Les meir…

Temabasert elevkveld

FAU/foreldre til elevar på mellomtrinnet inviterar til elevkveld Kvar: Gymsalen Når: Torsdag 22. februar klokken 18 – 20.30 Tema: KARNEVAL Hugs at Elevkveld ved Foldnes Skule er eit mobilfritt arrangement, så mobilen må ligge igjen heime. Det betyr at du … Les meir…

Smittevern

Vi minner om Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for barnehagar og skular i høve smittevern, og ber om at føresette tek omsyn til dette, slik at vi i størst mogeleg grad kan hindre smitte. Du finn retningslinjene til Folkehelseinstituttet her. I tilfeller der det … Les meir…

Informasjon om siste skuledag.

Siste skuledag før juleferien er onsdag 20.12.2017. Vi avsluttar undervisninga kl. 11.30. Dei som har plass i SFO går direkte dit. Opningstida i SFO er som vanleg på ettermiddagen. For elevar som skal ta buss er avgangane slik: – Turbuss Vest … Les meir…