Trygg oppstart

Det er etablert eit konsultasjonsteam, «Trygg oppstart», i Øygarden kommune. Dette teamet vil vere drøftingspartnar for barnehage, skule og/eller foreldre når det gjeld vanskar med å komme i gang med barne- og skulekvardagen. Som vedlegg finn de informasjon om dette. … Les meir…

Kjære foreldre/foresatte

Vi på Foldnes skule vil takke alle foreldre/føresette for det gode samarbeidet, og den gode innsatsen de har lagt inn, i dette som for oss alle har vore ein annsleis skulekvardag. Vi ser den jobben de gjer for å følgje … Les meir…