Nærmiljøprosjekt

Prosjektet har fokuset Kva fremmar og hemmar trivsel i nærmiljøet? I denne delen av prosjektet er fokus på skuleveg, og 5. til 7. trinn er invitert til å delta. Elevar som deltek er med å kartlegge skulevegen sin i perioden fram til juleferien. Registreringa vil … Les meir…

ELEVKVELD for 5.-7. trinn

Det blir elevkveld med tema «Halloween» torsdag 26. oktober kl 18-20.30 på skolen. Bli med på en litt annerledes elevkveld! Du kan kle deg ut om du vil, men du må ikke. Vi voksne tilstede vil imidlertid kåre kveldens skumleste … Les meir…

Leirskule 5. og 6. trinn

I løpet av skuleåret 2017/2018 skal alle 5. klassar i Fjell kommune få tilbod om overnattingstur på Fjell festning. Dette tilbodet er eit samarbeid mellom Fjell kommune og Sotra Villmarksenter. Gjennom ulike aktiviteter vil det setjast fokus på klassemiljø, kjekke opplevingar, … Les meir…

BlimE!

Vi har tradisjon for å delta på BlimE! kvar haust, og vi likar fokuset kampanja har på å skape venskap. Temaet passer godt kring oppstart av skuleåret med tanke på førebygging av det psykososiale miljøet. Kvar haust deltek vi på BlimE! dansen. Her kan lese meir om … Les meir…

Lesehund

Lesehunden Torjus og eigar Stine er under utdanning og har sin praksis ved skulen vår to timar kvar veke. Seks elevar får lese med Torjus i haust. Dei det gjeld er kontakta og elevane har starta si lesetrening saman med lesehunden. … Les meir…