Trafikkaksjon i regi av FAU i veke 8

FAU har ein trafikkaksjon denne veka, og er tilgjengeleg utanfor skulen kring skulestart, for å minne om anbefalt køyremønster. Status etter måndag morgon er at det var mange som følgde anbefalt køyremønster, og på den måten er med på å … Les meir…

Skuleskyss

Søknad om skuleskyss må vere skulen i hende innan tysdag 18. februar. Søknadsskjema ligg under fana Skjema. Merk at vi nyttar søknadsskjema frå sist skuleår. … Les meir…

Elevpermisjon

Det er innført digitalt system for søknad om elevpermisjon i Øygarden kommune. Sjå fana Skjema. Der finn du lenkje til elektronisk søknadsskjema, samt kriterium for å kunne få innvilga permisjon, informasjon om søknadsprosessen, lovverk knytt til elevpermisjon, samt informasjon om handsaming … Les meir…

Informasjon frå Fjell ungdomsskule

Gjeld 7. trinn: «Fjell ungdomsskule har sett av følgande datoar denne våren til møter for føresette og elevar som skal starte her til hausten. Det kjem som vanleg eigen invitasjon når det nærmar seg: Første informasjonsmøte for dei føresette er sett … Les meir…

Elevkveld for 5. tom 7. trinn

Det inviterast til Elevkveld på Foldnes skule: torsdag 31.10.2019, kl. 18.00 – 20.30. Tema er «Halloween». Utkledning er frivillig. Inngang er gratis! Det blir salg av kioskvarer som vanleg (hugs å ta med kontantar). Elevkveld er eit mobilfritt arrangement, så … Les meir…