SFO samarbeider med Aktiv365

SFO har inngått samarbeid med Aktiv365 for å kunne gje tilbod om fysisk aktivitet innandørs dette skuleåret, iom at vi ikkje har gymsal. SFO held føresette informert slik at de er førebudd om elevane er å finne der når dei skal hentast. … Les meir…

Lus

Vi får melding om smitte av lus og ber derfor føresette om å sjekke sine barn. Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer på korleis gjerer dette. Viktig å sjekke vekentleg gjennom heile skuleåret, så førebyggjer vi smitte. … Les meir…

Ny rutiene ved elevar sitt sjukefråvær

Ber om at foreldre melder frå om elevar som er vekke grunna sjukdom via mail til kontaktlærar. Du finn mailadresse under fana tilsette. Set avdelingsleiar Ingrid Fjær som mottakar av kopi, dette i tilfelle kontaktlærar er vekke, slik at vi sikrar at informasjonen når den … Les meir…

Informasjon om skolehelsetjenesta

Oversikt over når helsesøster er til stades på Foldnes skule finn du her: Helsesøster på Foldnes, haust 2018 Oversikt over når helsesøster er til stades for elevane på 6. og 7. trinn på Brattholmen skule finn du her: Helsesøster på … Les meir…

Velkomen til skulestart!

Torsdag 16. august startar skuleåret 2018/2019. 1. klasse kl. 09.00 – 13.15, oppmøte på skuleplassen med høve til fotografering av klassane før dei går til klasseromma 2. – 4. klasse kl. 08.35 – 13.15 oppstilling klassevis på plassen ved klasseromma 5. … Les meir…