PP etter Workshop

Her er PP frå Workshop for Klassekontaktar og FAU representantar: Workshop foreldrerepresentanter 2018-19 Foreldreutvalet for grunnskulen (FUG) sine sider utfyllande informasjon på sine nettsider for dei som ikkje hadde høve til å delta: Klassekontakt – les her. FAU representant – … Les meir…

Sykkelopplæring 5. trinn

Sykkelkids har i dag gjennomført dag 3 av sykkelopplæringa og elevane har gjennomført sykkelprøva med ei teoriprøve, ferdigheitstest og trafikktest. Vi har også dei to siste åra hatt opplæringa i regi av sama arrabngør, då under fana Alle barn syklar. … Les meir…

SFO samarbeider med Aktiv365

SFO har inngått samarbeid med Aktiv365 for å kunne gje tilbod om fysisk aktivitet innandørs dette skuleåret, iom at vi ikkje har gymsal. SFO held føresette informert slik at de er førebudd om elevane er å finne der når dei skal hentast. … Les meir…

Lus

Vi får melding om smitte av lus og ber derfor føresette om å sjekke sine barn. Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer på korleis gjerer dette. Viktig å sjekke vekentleg gjennom heile skuleåret, så førebyggjer vi smitte. … Les meir…

Ny rutiene ved elevar sitt sjukefråvær

Ber om at foreldre melder frå om elevar som er vekke grunna sjukdom via mail til kontaktlærar. Du finn mailadresse under fana tilsette. Set avdelingsleiar Ingrid Fjær som mottakar av kopi, dette i tilfelle kontaktlærar er vekke, slik at vi sikrar at informasjonen når den … Les meir…

Informasjon om skolehelsetjenesta

Oversikt over når helsesøster er til stades på Foldnes skule finn du her: Helsesøster på Foldnes, haust 2018 Oversikt over når helsesøster er til stades for elevane på 6. og 7. trinn på Brattholmen skule finn du her: Helsesøster på … Les meir…