Kjøre foreldre/foresatte

Vi på Foldnes skule vil takke alle foreldre/føresette for det gode samarbeidet, og den gode innsatsen de har lagt inn, i dette som for oss alle har vore ein annsleis skulekvardag. Vi ser den jobben de gjer for å følgje … Les meir…

Informasjon om koronavirus

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging. Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune:     https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar … Les meir…

Trafikkaksjon i regi av FAU i veke 8

FAU har ein trafikkaksjon denne veka, og er tilgjengeleg utanfor skulen kring skulestart, for å minne om anbefalt køyremønster. Status etter måndag morgon er at det var mange som følgde anbefalt køyremønster, og på den måten er med på å … Les meir…

Skuleskyss

Søknad om skuleskyss må vere skulen i hende innan tysdag 18. februar. Søknadsskjema ligg under fana Skjema. Merk at vi nyttar søknadsskjema frå sist skuleår. … Les meir…