Velkommen til Foldnes skule

Foldnes skule ligg på Litle Sotra i Fjell kommune, om lag 15 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen dekkjer Foldnes, Våge og Anglevik. Skulen er ein fulldelt barneskule med om lag 300 elevar fordelt på 14. klassar. Rektor er Ragnhild Knudsen Magerøy. Les meir…


Nærmiljøprosjekt

Prosjektet har fokuset Kva fremmar og hemmar trivsel i nærmiljøet?
I denne delen av prosjektet er fokus på skuleveg, og 5. til 7. trinn er invitert til å delta. Elevar som deltek er med å kartlegge skulevegen sin i perioden fram til juleferien. Registreringa vil kome til nytte i arbeidet med kommunedelplan for Nordre Litlesotra då ein kartlegg vegar i Foldnesområdet, med elevane sitt perspektiv. SU ser dette som eit positivt bidrag inn i arbeidet med å sikre trygg skuleveg for elevane ved Foldnes skule. Det er eit krav om at skulevegen vert gått minst ein gong i perioden. For å sikre at alle får gjort dette, blir det organisert i skuletida. 
I registreringsperioden vert appen Trafikkagenten nytta, der elevane er agentar som rapporterar på positive og negative ting langs sin skuleveg. På www.trafikkagenten.no kan ein lese meir om verktøyet. Tysdag i neste veke får elevane innføring i registrering og bruk av appen. For dei som ikkje har smartmobil, har kommunen mobilar til utlån.

Elevane får med eit samtykkeskjema heim i skulesekken. Vi ber om å få returnert svarslipp innan førstkomande fredag.

Samtykkeskjema.

Julefestar 2017

Tradisjonen tru vert det påfyll av julestemning i regi av klassane i advent:

11. desember:
1 a, 3 a og 5 a
12. desember: 3b, 4b og 6b
13. desember: 2a, 4a, 5b og 7b
14. desember: 1b, 2b, 6a og 7a

Elevane kan ha med seg 2 personar kvar.
Vi startar i gymsalen kl. 18.00, og går deretter til klasseromma.
Velkommen!

Foldneselevar les Norge på langs

Tysdag 24.oktober var igjen elevene ved Foldnes skule samla på skuleplassen for opning av den årlege Leselystaksjon. Vi starta med å synge skulen sin eigen lesesong, deretter kom elevrådet ut på skuleplassen ikledd skulen sin leseorm.

Rektor Ragnhild snakka om kor viktig det er å kunne lese, at det gjev gode opplevingar, både saman med andre når ein vert lest for, og når ein les sjølv. Hø ønska alle ei kjekk og innhaldsrik reise frå Lindesnes til Nordkapp, ei reise med mange gode leseopplevingar. Deretter klipte leseormen snora og leselystaksjonen blei erklært opna. Les meir…

Invitasjon til klassekontaktar og FAU representantar

TRYGG I FJELL har i fleire år arrangert samling for FAU saman med Kommunalt Foreldreutval (KFU). Denne hausten vil vi forsøke å samle foreldrerepresentantar frå både barnehage og skule til ei felles samling.

Mandag 13. november kl 18.00 – 20.00 for Fjell ungdomsskule, alle barneskular som soknar til Fjell ungdomsskule og barnehagar på Litle Sotra og Bjorøy

Innhald:
– Presentasjon av TRYGG I FJELL med fokus på foreldrerolla.
– Gruppedrøfting av foreldrerolla i høve mobbing og krenking av barn.

Samlinga blir i regi av kompetansegruppa og beredskapsteamet i TRYGG I FJELL. 

ELEVKVELD for 5.-7. trinn

Det blir elevkveld med tema «Halloween» torsdag 26. oktober kl 18-20.30 på skolen.

Bli med på en litt annerledes elevkveld! Du kan kle deg ut om du vil, men du må ikke. Vi voksne tilstede vil imidlertid kåre kveldens skumleste antrekk og du kan vinne en liten premie, så det er gøy hvis mange har lyst å kle seg ut!

Det vil bli salg av kioskvarer som vanlig. Husk å ta med kontanter.

Halloweenkvelden er et mobilfritt arrangement, så mobilen må ligge igjen hjemme.

Husk derfor å avtale hentetid og sted med de hjemme på forhånd.

“Trick-or-treat-hilsen” fra FAU