Velkommen til Foldnes skule

Foldnes skule ligg på Litle Sotra i Fjell kommune, om lag 15 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen dekkjer Foldnes, Våge og Anglevik. Skulen er ein fulldelt barneskule med om lag 300 elevar fordelt på 14. klassar. Rektor er Ragnhild Knudsen Magerøy. Les meir…


Fjernundervisning frå måndag 16.03.2020

Elevane har rett på å få undervisning.

Vi har meldt om at alle barn skal ha med seg CromeBook/Surface/Ipad og ladar heim, samt relevante bøker. Klasseromma og garderobene er tilgjengeleg måndag for henting av utstyr for dei som manglar noko av utstyret.

Mål for fjernundervisning:

 • Gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk).
 • La elevar få ein struktur på dagane i karantene.

Slik gjer vi det:

 • Kontaktlærarane vil ha dagleg dialog med elevane.
 • Kontaktlærarane informerar om korleis dette vert gjort.
 • Frå klokka 09.00-12.00 jobbar eleven etter dags-/vekeplan med oppgåver lærar har lagt ut der elevane vanlegvis jobbar digitalt.

Vi ønskjer frå dykk føresette:

 • Sørgje for at elevane er klare til avtalt tid.
 • Sørgje for at CB/Surface/ipad ikkje blir utlada.
 • Sørgje for at elevane får gjort oppgåvene som blir lagt ut.
 • Sørgje for at CB/Surface/ipad berre vert nytta til læringsarbeid.
 • Gje kontaktlærar beskjed dersom barnet er sjuk, og ikkje får jobba med oppgåvene (før fråvær i Transponder).
 • Lærar er på jobb og tek i mot spørsmål, i Transponder eller e-post.
 • Ikkje nøl med å ta kontakt om det er noko de lurer på.

Minner om at Folkehelseinstituttet si oppmoding om at barn i minst mogeleg grad skal dere saman. Målsetjinga med stengt skular og barnehagar er å redusere antal kontaktar med andre barn til eit så lågt nivå som mogleg. Det vert oppmoda til ikkje å samlast til leiketreff eller fellesaktivitetar.

Skulebygga opne i dag. Frå og med i morgon er dei stengt.

Vi på Foldnes skule håpar at dei flotte elevane våre snart fyller bygga våre igjen!

Helsing Ragnhild Knudsen Magerøy, rektor Foldnes skule

Skulen er stengt frå i dag!

Ny nasjonal føring: Alle skular og barnehagar er stengt frå 12.03. kl. 18.00.
Born som har føresette i samfunnskritiske funksjonar må få tilbod om tilsyn i barnehagar og skule.

Informasjon om dei neste to vekene

Vi riggar for at alle barn har digitale einingar, samt ladar, med heim i dag. Det er og mogeleg å hente utstyr i morgon, om noko ligg att på skulen.
Det vert lagt opp til heimeundervisning frå neste veke. Meir info om dette kjem frå kontaktlærar via Transponder.

Informasjon om koronavirus

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune:    
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen er informativ både for barn og vaksne.

Trafikkaksjon i regi av FAU i veke 8

FAU har ein trafikkaksjon denne veka, og er tilgjengeleg utanfor skulen kring skulestart, for å minne om anbefalt køyremønster.
Status etter måndag morgon er at det var mange som følgde anbefalt køyremønster, og på den måten er med på å skape det trygt for elevane våre. Det er vi veldig takksam for!
Minner om å informere besteforeldre og andre som leverer og hentar, om anbefalt køyremønster, slik at alle har forutsetning for å følgje anbefalingane.

Skuleskyss

Søknad om skuleskyss må vere skulen i hende innan tysdag 18. februar.

Søknadsskjema ligg under fana Skjema. Merk at vi nyttar søknadsskjema frå sist skuleår.

Innskriving for 1. klasse haust 2020

Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på nærskulen sin. Er du usikker på krinsgrenser tek du kontakt med oss på telefon eller mail.

På nokre område treng vi samtykke og de som føresette må ta nokre val på vegne av dykkar barn. Vi vil derfor be om at de fyller ut elektronisk skjema her.