Velkommen til Foldnes skule

Foldnes skule ligg på Litle Sotra i Fjell kommune, om lag 15 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen dekkjer Foldnes, Våge og Anglevik. Skulen er ein fulldelt barneskule med om lag 300 elevar fordelt på 14. klassar. Rektor er Ragnhild Knudsen Magerøy. Les meir…


Velkomen til nytt skuleår!

Første skuledag er onsdag 16. august.

2. til og med 7. klasse møter ved inngangane ved klasseromma kl. 08.35.
1. klasse møter i gymsalen kl. 09.00.

Det blir SFO-foreldremøte for føresette til førsteklassingar kl. 09.30 i raudt bygg.

Det er ordinær skuledag onsdag 16. august, oversikt over sluttider finn du her.
Førsteklassingar med SFO-plass startar i SFO først etter undervisning. 

Du finn informasjon om lekseordning for elevar på mellomtrinnet her.

Skuleskyss – farleg skuleveg

Dei som har fått innvilga skuleskyss grunna farleg skuleveg skal reise med buss frå Turbuss Vest. Første skuledag kan elevar reise uten skulereisekort, kortet blir utlevert i løpet av dagen.

Avgang fra VÅGE SNUPLASS blir kl 08:05.

Les meir…

Foreldremøte haust 2017

  • 1. tom 4. trinn tysdag 5. september
  • 5. tom 7. trinn onsdag 6. september

Oppstarter kl. 18.00 med 30 minutt fellesinformasjon i gymsalen med påfølgande møte klassevis. Har du barn både på små – og mellomtrinn møter du på fellesmøte i gymsalen ein av kveldane. Vi forventar at alle elevar er representert på foreldremøte.

 

Let`s go for a ride!

Fredag fekk elevane opplæring i dansen som er laga til VM-sangen Let`s go for a ride. Sangen er laga av Helge Andreas Parelli Notland, medan dansen er laga av Ole Petter Hvidtsten Knarvik (frå Absense Crew). Begge var til stades og hadde gjennomgang med alle klassane, og elevane gjorde ein flott innsats. Særlig stas var det på slutten av økta då Ole Petter slo til med breaking.

Saknar du klede?

Saknar du klede? På grønt og blått bygg har vi samla gjenglemte klede.
Uavhenta blir levert til Fretex i veke 26.

Farleg skuleveg – Rett på fri skyss – strekninga Foldneskrysset – Grunnavågsvegen på Foldnesvegen

Komite for drift og forvaltning har vedteke at:

Elevar på Foldnes skule frå 2. – 4. klasse som må passere strekninga Foldneskrysset – krysset v/ Grunnavågsvegen, får fri skyss til og frå undervisningstida året rundt.

Elevar på Foldnes skule frå 5. – 7. klasse som må passere strekninga Foldneskrysset – krysset v/ Grunnavågsvegen, får fri skyss til undervisningstida,(mørkeskyss), i perioden f.o.m. veka etter skulehaustferien t.o.m. veka før skulevinterferien.

Retten til fri skyss gjeld berre i samband med obligatorisk opplæring, det vil seie til/frå skuletida/undervisningstida. Barn i skulefritidsordninga (SFO) er derfor ikkje omfatta. Elevar som har full plass i SFO får ikkje fri skyss. Elevar som har plass i SFO berre om morgonen eller ettermiddagen, har rett til fri skyss ein veg, (til/frå undervisningstid).

Leksehjelp er heller ikkje omfatta av skyssreglane. SFO og leksehjelp er frivillige tilbod som etter lova reknast som fritidstilbod. I kommentarane til § 13 – 7 i Opplæringslova, skulefritidsordninga er dette presisert: «Departementet ser det ikke som naturlig å innføre en rett til skyss etter et tilbud om leksehjelp der deltakelse er frivillig. Det eksisterer heller ingen rett til skyss etter skolefritidsordningen»

Klikk på lenkja for å lese vedtaket:Vedtak farleg skuleveg

Klikk på lenkja for å søkje om skyss: Søknad om skuleskyss FARLEG skuleveg 2017-2018 med info om rett

Søknadsfrist: 23. juni 2017

 

Aktivitetsveka er i gang!

Vi starta måndagen med ei felles opning av Aktivitetsveka på skuleplassen. Etter opningsord frå rektor var det felles gjenomføring av Bli med dansen. Gjennom veka får elevane prøvd seg på kanopadling i Skiftedalsvatnet, samt ei dugleiksprøve i sykling på skuleplassen. Det siste i høve fokus på Sykkel VM. Vi har for tida Alle barn sykler innom og dei gjennomfører sykkelopplæring for 4. og 5. trinn. Dei er på skule-plassen heile tysdagen. Dei har tidlegare gjennomført same opplegg for 6. trinn, medan elevar frå Sotra vgs har gjennomført sykkelopplæring for 3. trinn. I tillegg til fokus på aktivitet, er det også fokus på sunt kosthald, og alle klassane skal gjennom veke lage mat, samt ha fokus på sunne matpakkar. Fredag er det natursti med ei løype for småsteget og ei for mellomsteget.

Vi gler oss over ei aktiv veke saman med elevane!

Sykkelreperasjonar

I samband med Godhetsfestivalen i Fjell (sjå Godhet Fjell på Facebook) har vi fått tilbod om gratis service/enkle reparasjonar av sykler til elevar ved Foldnes skule. Det er Basecamp sitt sykkelprosjekt (www.basecamp-Sotra.no) som står for tiltaket.
Dei som vil ha ein overhaling av syklane sine, leverer dei før første time byrjar torsdag 1. juni. Basecamp RePro er ved skulen i ca to timar.