Velkommen til Foldnes skule

Foldnes skule ligg på Litle Sotra i Fjell kommune, om lag 15 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen dekkjer Foldnes, Våge og Anglevik. Skulen er ein fulldelt barneskule med om lag 300 elevar fordelt på 14. klassar. Rektor er Ragnhild Knudsen Magerøy. Les meir…


Til informasjon

Vi oppdaga i går ettermiddag ein skade på ei veggplate i gymsalen. Dette førte til at Raudt bygg blei stengd i påvente av avklaring på om det var asbest i den skada veggplata. Ved skulestart i dag var ikkje dette avklart og elevane på 6. og 7. trinn fekk difor ein alternativ start på dagen i SFO sine basar i Grønt bygg.

Det er no avklart at det ikkje var asbest i den skada veggplata og vi er tilbake i Raudt bygg. Elevane har takla endringa i dag på ein god måte.

Ragnhild Knudsen Magerøy, rektor

 

Sommar-SFO juni

Grunna riving av raudt bygg vert sommar-SFO i juni flytta til Brattholmen skule. Det vil vere personale frå SFO ved Foldnes skule på jobb ved SFO på Brattholmen skule desse dagane.

Foreldreundersøkinga

FAU og skule samarbeider om å få gjennomført Foreldreundersøkinga. Tysdag og onsdag vil alle foreldre motta passord som skal nyttast for å logge på undersøkinga. Det er eit passord på kvar elev. Undersøkinga er open i to veker. Tal-/bokstavkombinasjonen som verdt sendt ut frå kontaktlærar er ditt brukarnamn. Du finn lenkje for pålogging her.

Gjennom undersøkinga kan foreldre gje FAU og skule tilbakemelding som er nyttig i vidare arbeidet rundt læring og trivsel. Vi oppmodar til at alle nyttar høve til å svare på undersøkinga.

Les meir…

Gratulerer til 6. trinn!

Laurdag representerte tre sjetteklassingar trinnet sitt i Radio Sotra sin finale i 12 rette. Elevane gjorde ein god jobb og fekk bruke kunnskapen dei har og kom på 1. plass. På 2. plass kom Skogsvåg, medan Brattholmen tok 3. plassen.
Godt jobba av alle tre laga.

Skulerute 2018/2019

Skuleruta for 2018/2019 er vedtatt i SU, og lagt til under fana Skulerute.
Foldnes skule følgjer skuleruta til Fjell kommune komande skuleår.

Foldneselevar er med på utprøving av læringsspel

Milla Says er eit selskap som jobbar med digitale plattformar for betre læring av norsk teiknspråk og teikn til tale for barn, unge og vaksne som av ulike årsakar har forsinka eller manglar verbal tale.

Milla Says har laga ein app som skal hjelpe nettverket rundt ein bruker med manglende tale til å bli betre til å forstå og bruke teikn (språk). I samarbeid med Ålesund og Fjell kommune, i eit felles forskings- og utviklingsprosjekt, jobbar Milla Says med videreutvikling av denne tjenesten for at det skal blir eit betre tilbod inn mot offentlege institusjonar.

I tillegg vert det jobba med å lage diverse lærings-spel for at brukara av teiknspråk, teikn til tale og dei rundt, skal bli flinkare til å lære seg teikn. Desse spela kan barnehagar og skular nytte i innlæring av teikn.

Milla Says har eit tett samarbeid med 4a ved Foldnes skule. Elevane er med og prøvar ut læringsspela, «stress-testar» design, brukeroppleving og læringselement.

Les meir om Milla Says her.