Velkommen til Foldnes skule

Foldnes skule ligg på Litle Sotra i Fjell kommune, om lag 15 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen dekkjer Foldnes, Våge og Anglevik. Skulen er ein fulldelt barneskule med om lag 300 elevar fordelt på 14. klassar. Rektor er Ragnhild Knudsen Magerøy. Les meir…


Markerte Foldnes som dysleksivennleg skule

Carmen Egidius Sætersdal Krakstad er glad i både Torjus og hundeeigar Stine Olsen.

I føremiddag vart det markert at Foldnes skule har fått status som dysleksivennleg skule. Det er Dysleksi Norge som inngår eit slikt samarbeid med skular i landet.

Foldnes skule er den andre skulen i Hordaland som har fått denne statusen. For å få denne statuen må skulen mellom anna ha gode planar om kompetanseheving, godt læremiddeltilbod og prosedyrar og rutinar for å setja i gang tiltak. Les om alle kriteria her. Les meir…

Tilbod om sykkelreperasjon tysdag 29. mai

«I samband med Godhetsfestivalen i Fjell (sjå Godhet Fjell på Facebook) ynskjer vi å tilby same gratis service/enkle reparasjoner av sykler til skuleborn ved Foldnes skule som vi gjorde i 2017. Det er Basecamp sitt sykkelprosjekt (www.basecamp-sotra.no) som vil stå for tiltaket i år og.»

Vi ønsker Basecamp velkomen til skulen komande tysdag. Dei held til i hjørnet av fotballbana og er til stades heile skuledagen. Elevane på småtrinnet kan levere inn syklar fram til kl. 11.00, deretter er det ope for mellomtrinnet.

Kontaktlærarar skuleåret 2018/2019

1a Lillian Tvedt Mauland, tolærar Kristina Hesjedal Hovdenak
1b Christina Hemnes, tolærar John Morten Øvrebø
2a Tomas Slinde
2b Kari-May Turøy
3a Åsta Kalgraff Kaspersen
3b Åshild Thingnes
4a Ane Katrine Anglevik Seim
4b Inge Fagerli
5a Solveig Dybsland
5b Hans Brevik/Linda Sæterlid
6a Hege Mongstad
6b Espen Hanuren
7a Kornelia Takvam
7b Anette Indrebø

Viktig informasjon om Sommarferie-SFO.

Det er mogeleg å søke Sommarferie-SFO ved Foldnes skule veke 26, 31 og 32. På grunn av rehabilitering av raudt bygg må sjølve gjennomføringa denne sommaren gå føre seg på Brattholmen skule, der vi får eigne lokale til å drifte vår SFO i. Vårt SFO-personale er på jobb der desse vekene.

For nye førsteklassingar som startar her til hausten gir dette høve til å bli kjent med dei vaksne som jobbar i SFO, samt bli kjent med medelevar, før skulestart. Nye førsteklassingar kan søke Sommarferie-SFO i veke 31 og 32.

Søknadsfrist er 3. juni. Lenkja til søknad ligg under fana SFO, samt på Fjell kommune si heimeside.

SFO-leiar Ann Elin Street kan kontaktast på telefon 55096954 om noko er uklart.

Til informasjon

Vi oppdaga i går ettermiddag ein skade på ei veggplate i gymsalen. Dette førte til at Raudt bygg blei stengd i påvente av avklaring på om det var asbest i den skada veggplata. Ved skulestart i dag var ikkje dette avklart og elevane på 6. og 7. trinn fekk difor ein alternativ start på dagen i SFO sine basar i Grønt bygg.

Det er no avklart at det ikkje var asbest i den skada veggplata og vi er tilbake i Raudt bygg. Elevane har takla endringa i dag på ein god måte.

Ragnhild Knudsen Magerøy, rektor

 

Sommar-SFO juni

Grunna riving av raudt bygg vert sommar-SFO i juni flytta til Brattholmen skule. Det vil vere personale frå SFO ved Foldnes skule på jobb ved SFO på Brattholmen skule desse dagane.